Ngũ Phúc Là Gì? Ý nghĩa Của Ngũ Phúc Lâm Môn

20/07/2019
Tin tức

“Ngũ phúc” bao gồm năm loại phúc là: “Trường thọ”, “Phú quý”, “An khang”, “Hảo đức” (đạo đức tốt) và “Thiện chung” (cái chết an lành) .
“Trường thọ” là không chết yểu, chết trẻ, sống thọ lâu dài.
“Phú quý” là tiền tài dư dật, giàu có hơn nữa còn có địa vị tôn quý, cao sang.
“An khang” là thân thể khỏe mạnh và tâm linh an bình, yên vui.
“Hảo đức” là phẩm hạnh, đạo đức tốt đẹp.
“Thiện chung” là có thể dự đoán được ngày chết của mình. Những năm tháng cuối đời, không gặp phải tai họa bất ngờ, thân thể không ốm đau, trong nội tâm không lo lắng hay phiền não, an tường tự tại mà rời khỏi nhân gian. Đó là một cái chết an lành, nhẹ nhàng.
Trong Ngũ phúc có lẽ " Hảo Đức" là loại phúc đặc biệt nhất vì người xưa quan niệm rằng " CÓ ĐỨC LÀ CÓ PHÚC" " CÓ ĐỨC SẼ ĐƯỢC HỒI BÁO" , vì vậy người giữ được Hảo Đức sẽ giữ được 4 Phúc còn lại.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Facebook Chat

Facebook